สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2521
| จำนวนพนักงาน - คน
เป็นบริษัทอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าสัตว์น้ำทะเลแช่แข็งส่งออก
ที่อยู่บริษัท
119/99 หมู่ 1 ถ.วิเชียรโชฎก ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์ติดต่อ
คุณนวพร ทองทิอัมพร 034-423-302-4
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2521
จำนวนพนักงาน - คน
เป็นบริษัทอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าสัตว์น้ำทะเลแช่แข็งส่งออก
ที่อยู่บริษัท
119/99 หมู่ 1 ถ.วิเชียรโชฎก ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์ติดต่อ
คุณนวพร ทองทิอัมพร
034-423-302-4
เว็บไซต์
http://www.thairoyalfrozen.com
ตำแหน่งที่เปิดรับ