สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ โรงพยาบาล คลินิก เภสัชกรรม
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
คลินิกกายภาพบำบัด ให้การตรวจประเมินและรักษาด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 28/115-116 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์ติดต่อ
คุณแฟร์ 063-591-4594
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ โรงพยาบาล คลินิก เภสัชกรรม
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
คลินิกกายภาพบำบัด ให้การตรวจประเมินและรักษาด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 28/115-116 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์ติดต่อ
คุณแฟร์
063-591-4594
ตำแหน่งที่เปิดรับ