สำหรับบริษัท
- วางแผนพัฒนาระบบงานจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องให้ทันต่อสภาพตลาด
- ควบคุมการจัดซื้อ-จัดหาวัสดุอุปกรณ์
- ควบคุมการสรรหา การคัดเลือกผู้ขาย เจรจาต่อรอง การเปรียบเทียบราคา การดำเนินการจัดซื้อ วางแผนและติดตามผลการส่งมอบ
- ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า
- ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- จัดทำรายงานสถิติการทำงานเพื่อเสนอผู้บริหาร
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เริ่มต้น 15,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา การจัดการ, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 40 ปี
- ระดับการศึกษา : ปวช. ปวส.-ป.ตรี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ มีคนสอนงาน)
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี Microsoft office พื้นฐาน Excel ,word, ได้คล่อง
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
- ประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้อโดยตรง อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความกระตือรือร้น เรียนรู้เร็ว พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่
- มีทักษะการพูดคุย เจรจา ต่อรอง
- มีความรับผิดชอบ และไหวพริบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือพนักงาน
- ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน
- กิจกรรมงานปีใหม่ : จับฉลากแจกของขวัญลุ้นรางวัลใหญ่
- สัมมนาประจำปี : เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมนันทนาการ ร้อง เต้น เล่น กิน สนุกกันถึง 2 วัน 1 คืน
สถานที่ทำงาน
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
094-772-1144
งานในบริษัทเดียวกัน