สำหรับบริษัท
- งานด้านบริหารบุคคล ทั้งระบบ , จัดระเบบภายในโรงงาน
- ดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย (จป.) และด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร
- ดูแล เอกสารพนักงานต่างด้าว MOU
- มีความรู้ระบบคุณภาพ เช่น GMP,HACCP,BRC&IFS,HALAL,FOOD SAFETY
- ประสานงานหน่วนอกภายนอกได้
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาโท, ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จิตวิทยา, มนุษยศาสตร์, รัฐศาสตร์, สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี
- เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
- ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD, HRM) 5 ปีขึ้นไป ในโรงงานผลิตอาหาร
- มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- มีความรู้และเข้าใจในกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล เป็นอย่างดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และจัดการวางระบบงานได้
- ใช้ภาษาอังกฤษได้
- มีความรู้ระบบคุณภาพ เช่น GMP,HACCP,BRC&IFS,HALAL,FOOD SAFETY
- มีใบวุฒิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ตำแหน่งงาน
- มีประสบการณ์เรื่องเอกสารพนักงานต่างด้าว MOU และอื่นๆ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- อาหาร 3 มื้อ/วัน
สถานที่ทำงาน
ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ติดต่อ
คุณสุมาลี วัชโรดมประเสริฐ
081-351-8451