สำหรับบริษัท
จัดการ, จัดเรียงสินค้าเห็นหมวดหมู่, สรุปยอดนับสต๊อก
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย อายุ 25-50 ปี ผ่านการคัดเลือกทหาร
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
- มีความสามารถขับรถฟอร์คลิฟท์ได้ / ใช้แฮนด์ลิฟท์เป็น
- มีความจริงใจซื่อสัตย์ มีความอดทน อดกลั้น
- ไม่มีความผิดทางคดี
- สุขภาพแข็งแรง
- มีที่พักในสมุทรปราการหรือใกล้เคียง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- โบนัส
- เบี้ยขยัน 600.-/เดือน
สถานที่ทำงาน
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10
ติดต่อ
คุณสมพร เหลืองโสภากร
02-385-5730-1 กด 13
รายละเอียดอื่นๆ
** เวลาทำงาน และสถานที่ทำงาน **
เข้างานเวลา 08.15-17.30น หยุดเสาร์บางเสาร์ วันอาทิตย์หยุดปกติและวันหยุดนักขัตฤกษ์
งานในบริษัทเดียวกัน