สำหรับบริษัท

Quality Control Supervisor (หัวหน้างานตรวจสอบคุณภาพ)

- ควบคุมดูแลงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป non-sterlie
- ตรวจสอบและสรุปผลในใบรายงานการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
- รายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (NCR) รวมถึงการปฏิบัติการแก้ไข (CAR) ให้แผนกผลิตในการณีที่พบข้อบกพร่อง
- ออกเอกสารและแก้ไขวิธีการปฏิบัติงานต่างๆที่รับผิดขอบ รวมถึงจัดฝึกอบรมพนักงานในความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการใช้เอกสารต่างๆ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา จุลชีววิทยา, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
- การศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ทุกสาขา *หากจบสาขาจุลชีววิทยาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์งานด้านการควบคุมคุณภาพ โดยเฉพาะทางด้านเครื่องมือแพทย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.office ได้
- มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา การบริหารงบประมาณ และต้นทุน
- มีทักษะในการตัดสินใจหรือการแก้ปัญหา การสร้างทีมงาน และการทำงานเป็นทีม
- มีความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพ
- มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางสถิติ การใช้อุปกรณ์-เครื่องมือในการทดสอบ
สวัสดิการ
ยูนิฟอร์ม
ข้าวฟรี
ค่าอาหาร
ค่าเดินทาง
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสุขภาพกลุ่ม
งานท่องเที่ยวประจำปี
งานลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
โบนัสตามผลประกอบการ
สถานที่ทำงาน
โรงงานอ่อนนุช เลขที่ 665 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กทม.
ใกล้วัดมหาบุศย์ ห้าง People Park
ติดต่อ
คุณสุปราณี เสมือนโพธิ์
02-311-5737
ปิดรับสมัคร
งานในบริษัทเดียวกัน