สำหรับบริษัท
- หาข้อมูลบริษัทเพื่อลงในระบบ
- ใส่ข้อมูลบริษัทลงในระบบของบริษัท
- โทรสอบถามความคืบหน้าและความพึงพอใจจากลูกค้าต่อการให้บริการของทางบริษัท
- โทรสอบถามความคืบหน้าและความพึงพอใจจากผู้ใช้ต่อการให้บริการของทางบริษัท
- และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการ, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศหญิง
- มีบุคลิกภาพดี สะอาด พูดจาดี สามารถเข้ากับลูกค้าได้ง่าย
- เรียนรู้งานได้เร็ว มีเทคนิคการต่อรอง
- มีทักษะการใช้ Computer , สามารถใช้โปรแกรม MS ได้
- เป็นคนที่พูดจาดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี อ่อนน้อม
สวัสดิการ
ตามข้อตกลงของบริษัท
สถานที่ทำงาน
ตึก SSP Tower 2
ติดต่อ
คุณเอมสุชา คันธรักษ์
02-312-0078 / 099-709-1624
งานในบริษัทเดียวกัน