สำหรับบริษัท
- ประสานงานติดต่ขอข้อมูลรายละเอียดจากผู้ขายพร้อมทั้งศึกษาให้เข้าใจเพื่อประสานงานขายกับผู้ขอซื้อ
- จัดซื้อจัดจ้างให้ได้ตรงตามงานที่ได้รับมอบหมาย ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดำเนินการจะทำเอกสารการสั่งซื้อและติดตามการจัดส่ง
- หาผู้ขายรายใหม่ ในประเทศและต่างประเทศ ทำการต่อรองราคากับผู้ขาย ทำสรุปรายงานเปรียบเทียบราคาและรายงานการจัดซื้อ
- ประสานงานกับแผนกบัญชีและการเงินในการชำระค่าสินค้าและประสานงานติดตามกับผู้ขายในกรณีที่สินค้ามีปัญหาหรือไม่ตรงตามเงื่อนไข
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการ, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ , การจัดการโลจิสติกส์, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศหญิง อายุ 24- 35 ปี
- มีทักษะในการเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- หาแหล่งขายที่มีประสิทธิภาพได้ และมีความละเอียดรอบคอบ
- ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารผ่านทาง E-mail ได้
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันกลุ่ม
- ยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น พิธีสมสม ประกอบพิธีศพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- กิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี , ท่องเที่ยวประจำปี
- โบนัสประจำปี
สถานที่ทำงาน
เลขที่ 665 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณสุปราณี เสมือนโพธิ์
02-311-5737
งานในบริษัทเดียวกัน