สำหรับบริษัท
- มีความตั้งใจในการทำงาน ไม่ทำงานส่งลวกๆ
- เรียนรู้ได้เร็ว สามารถศึกษาหาความรู้ ต่อยอดเองได้ ไม่ต้องป้อนข้อมูลให้ตลอด
- คิดวิเคราะห์ปัญหาแบบตรรกะได้ดี
- มีความรับผิดชอบต่อผลงาน
- มีความสามารถในการสื่อสาร
*พิจารณาเป็นพิเศษ* เข้าใจเป้าหมายในการทำงาน และสามารถออกแบบระบบให้ตอบโจทย์เป้าหมายได้ด้วยตัวเอง
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การออกแบบสื่อสาร, การออกแบบสื่อสารออนไลน์, ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง กับการเขียน พัฒนาเว็บไซต์ หรือ หากมีประสบการณ์เป็น developer มาก่อนไม่ต้องมีวุติก็ได้
- เข้าใจ HTML/CSS/Javascript เป็นอย่างดี
- เข้าใจและใช้งาน MySQL ได้คล่องแคล่ว สามารถออกแบบฐานข้อมูลได้
- ใช้ Ruby On Rails ได้คล่องจะพิจรณาเป็นพิเศษ หรือสามารถศึกษาเองได้เร็ว
- ใช้ Nuxt, Vue.js ได้คล่องจะพิจรณาเป็นพิเศษ หรือสามารถศึกษาเองได้เร็ว
- ใช้ Git ได้
- ใช้ AWS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
*พิจารณาเป็นพิเศษ* มีประสบการณ์ทำงานในด้าน Back Office/MIS System
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- เบี้ยขยัน
- โบนัส
- ชุดพนักงาน
สถานที่ทำงาน
186 ถนน วงแหวนรอบกลาง ตำบล หนองผึ้ง อำเภอ สารภี เชียงใหม่ 50140
(ร้านอยู่ตรงข้ามศาลเจ้าแม่กวนอิม)
ติดต่อ
คุณหมวย
053-325-059, 053-424-930-7
งานในบริษัทเดียวกัน